Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszych usług.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak oraz wszelkie podmioty, które z uwagi na realizację usługi powinny otrzymać dane tj. ubezpieczyciel w celu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia turystycznego, hotele w celu meldunkowym, nasza kadra : piloci, wychowawcy i kierownicy imprez turystycznych a także przewoźnicy w przypadku korzystania z ubezpieczenia przewozowego.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podwykonawcom ( jak wyżej ) naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania po powrocie z imprezy turystycznej. Dane zawarte na fakturze oraz dotyczące ubezpieczenia są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem 5 lat.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. .

Obowiązek Informacyjny
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak z siedzibą w Katowicach (40-750 Katowice), przy ulicy ul. Armii Krajowej 190/1.

2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

 Inspektor Ochrony danych
 Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak
 40-750 Katowice, ul. Armii Krajowej 190/1

3. Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku z zawarciem umowy jak i w trakcie wykonywania umowy. Będą przetwarzane w następujących celach:
a) sprzedaży świadczenia usług turystycznych
b) przetwarzania danych wymaganych do ubezpieczenia klienta oraz meldunku w hotelu.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) podmiotom w związku ze zleconymi przez Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak działaniami realizowanymi w imieniu Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak.
b) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o przepisy prawa, które mogą obligować Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak do przetwarzania danych przez określony czas.

8. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) sprostowania danych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania ,
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
f) przeniesienia Państwa danych osobowych,
g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
Podanie danych jest wymagane do zgłoszenia do ubezpieczenia oraz do meldunku w hotelu. Bez ich podania zgłoszenie nie zostanie przyjęte.